Rechercher
Fermer ce champ de recherche.
Update: de stemming wordt uitgesteld tot 2 mei – zie het persbericht van 25 april
[NL] – PERSBERICHT
Op donderdag 25 april 2024 wordt het wetsvoorstel over Frontex van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ter stemming voorgelegd aan de federale parlementsleden. Deze tekst voorziet in een wettelijk kader voor de inzet van Frontex op Belgisch grondgebied, zodat Frontex de Federale Politie kan bijstaan in het grensbeheer en de Luchtvaartpolitie in de begeleiding van de personen onderworpen aan gedwongen terugkeer.
De AF-campagne verzet zich tegen dat wetsvoorstel en herinnert de federale parlementsleden eraan dat :
Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, betekent dit dat Frontex-agenten kunnen worden ingezet om grenscontroles uit te voeren op luchthavens, in zeehavens en in het station van Brussel-Zuid bij de Eurostar-terminal. Frontex kan dan -als ze van mening is dat dit binnen het kader van de « opdrachten uit te voeren op Belgisch grondgebied » valt- mensen op Belgisch grondgebied van hun vrijheid te beroven… op straat, bij het verlaten van de opvangcentra, in het openbaar vervoer, in een station of op het politiebureau.
Deze wet zou hen in staat stellen om, in afwachting van de komst van de Belgische politiemacht, alleen op te treden.
In dit geval gedraagt de Frontex-agent zich als een Belgische politieagent zonder er daadwerkelijk een te zijn. Over welke middelen tot onmiddellijke of latere verdediging beschikken de betrokkenen? Welke rechtsmiddelen zullen beschikbaar zijn in geval van misbruik en mensenrechtenschendingen?
De activiteiten van Frontex staan op gespannen voet met de toepassing van de grondrechten van migranten. De Raad van State wees hierop in zijn evaluatie van het wetsontwerp, maar in de definitieve versie zijn geen wijzigingen aangebracht om deze bezwaren op te heffen.
We roepen de federale parlementsleden op om dit wetsvoorstel te verwerpen. We roepen hen op om vooruit te kijken en niet toe te geven aan het populisme en angstaanjagende verhaal van extreem rechts.
Door mee te gaan in dit verhaal steunen parlementariërs de grote winnaars in de bouw van Fort Europa: extreem rechts en het militair-industriële grensbewakingscomplex -medeplichtig aan de politieke en economische activiteiten van grensbewaking en in nauwe samenwerking met Frontex-.
Wij zijn fel gekant tegen dit wetsvoorstel, dat aan Frontex -als internationale macht- zou toestaan om op ons grondgebied migranten te controleren, te arresteren en uit te wijzen zonder hen enige garantie te bieden op een effectief rechtsmiddel.
Wij zijn tegen de instandhouding van Frontex -het best gefinancierde en minst democratisch gecontroleerde agentschap van de EU- die zijn ambtenaren toestaat dodelijke wapens te dragen en te gebruiken. Wij zijn tegen alle -echte of virtuele- muren die Frontex bouwt in het hart van Fort Europa.
We zullen de resultaten van de stemming van donderdag nauwlettend volgen en op 9 juni conclusies trekken.

> SCHRIJF NAAR de PARLEMENTSLEDEN VAN ALLE PARTIJEN :
   • CD&V : klik op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • DÉFIklik op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • ÉCOLO-GROENklik op deze link en op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon en dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • INDÉPENDANT : klik op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • LES ENGAGÉSklik op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • MR : klik op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • NV-Aklik op deze link en op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon en dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • ONAFH : klik op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • PSklik op deze link en op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon en dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • PVDA-PTB : klik op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • VLAAMS BELANGklik op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt
   • VOORUITklik op deze link als u een geïnstalleerd e-mailprogramma gebruikt (zoals Outlook, Mail of Thunderbird), of gebruik dit sjabloon om uw bericht te schrijven als u een online e-mailaccount gebruikt